Lezingen en cursussen


Stichting ‘Het Blauwe Kind’ biedt diverse lezingen en cursussen aan. Graag gaan wij persoonlijk met u in gesprek, om een lezing of cursus volledig te kunnen laten aansluiten aan uw behoefte. 

Gedachtenlandschap bij Open Atelierdagen 14 en 15 april 

Gedachtenlandschap is een gezamenlijk project van Stichting Het Blauwe Kind, Filosofen Club Gouda en Atelier Kunst en Krabbels. In Gedachtenlandschap zoeken wij verbinding in het thema ‘zorg’ met beeldende kunst, waarbij een filosofische benadering van dit thema de (ver-) bindende factor is. Tekst en beeld gaan samen in deze samenwerking, waaruit het woord ‘Gedachtenlandschap’ is ontstaan.

Doordat telkens een ander aspect van het thema ‘zorg’ wordt beschreven en verbeeld, zal even zoveel malen een nieuw Gedachtenlandschap voorbij trekken.
Drs. Corrie de Graaf verwoordt het thema vanuit de filosofie met korte teksten; de werken zijn van Liesbeth van der Bilt.

Wij openen het project met:

Voor de toekomst zorgen
De mens leeft pas eigenlijk als hij beseft – in de wereld te zijn – te zijn, wanneer de mens durft in de tijd voor zich uit te grijpen, voor de toekomst te zorgen.

De ‘zorg’ is één van de eigenlijkste momenten van het menselijk bestaan, omdat in die zorg voorbij het directe bestaan wordt gegrepen.

Circle of Life – Liesbeth van der Bilt

Geen beeldhouwen maar schilderen

Dit keer niet onder de visbanken, maar aan de Turfsingel 33 in Atelierruimte de Spoel. Daar heeft Het Blauwe Kind inmiddels een eigen ruimte.

Uiteraard zijn we zoveel mogelijk buiten aan het werk en wel tussen 14.00 en 17.00 uur.

Wanneer:

  • op woensdag 21 juli met Hans,
  • op woensdag 4 augustus met Jonna Uijterwijk
  • op woensdag 11 augustus met Ronald

Er wordt geschilderd in samenwerking met Liesbeth van der Bilt. Van harte welkom!

Nieuw: basiscursus Leren Filosoferen vanuit denken, voelen en willen

F.C. Gouda (Filosofen Club Gouda)

In deze cursus leer je een filosofisch gesprek te leiden. Samen met andere deelnemers worden betekenisvolle vragen onderzocht. Naast enig literatuuronderzoek werk je samen in praktische opdrachten en oefengesprekken. Je ontwikkelt een onderzoekende houding en verwerft socratische basisvaardigheden. 

Deze cursus wordt aangeboden aan zorgorganisaties en opleidingen in de zorg, maar het is ook mogelijk om aan te sluiten bij een bestaande groep.
Het betreft vier bijeenkomsten van vier uur (incl. 30min. pauze).

Mens tussen mensen

Een lezing over de ethische betekenis van transactie tussen mensen met een verstandelijke beperking en hun omgeving.