Netwerkbijeenkomsten


De praktijk leert dat het netwerk van mensen met een zeer ernstig verstandelijke beperking voor een groot deel bestaat uit professionele contacten, met name wanneer zij niet meer thuis wonen. In veel gevallen zijn ouders, broers of zussen een essentiële schakel bij het aangaan en onderhouden van persoonlijke, vriendschappelijke contacten.

De netwerkbijeenkomsten van Stichting ‘Het Blauwe Kind’ zijn opgericht voor ouders/verzorgers, familieleden, vrienden en andere betrokkenen van mensen met een zeer ernstig verstandelijke beperking. Het zijn bijeenkomsten waarin wij elkaar willen ontmoeten en inspireren!

Archief

Een terugblik op eerdere bijeenkomsten