Archief


Bijeenkomst maandag 10 juni 2019
‘Het is er wel, maar je ziet het niet’

Op maandag 10 juni 2019 organiseerden wij in samenwerking met De Ark Gouda een bijzondere Pinksterviering. We nodigden iedereen van harte uit om deze middag met ons mee te beleven. We startten om 13.30 uur met koffie, thee en wat lekkers, aansluitend was de viering en een wandeltocht bij de Reeuwijkse Plassen.

Bijeenkomst zondag 11 maart 2018 
‘Vissers van mensen’

De tweede netwerkbijeenkomst van Stichting Het Blauwe Kind stond in het teken van vriendschap. Vriendschap is essentieel voor iedereen, maar niet voor iedereen vanzelfsprekend! Tijdens deze speciale belevingsgerichte viering voor mensen met een (zeer) ernstige verstandelijke beperking stonden we stil bij de betekenis van vriendschap. We visten harten uit een speciale vijver, luisterden naar muziek en genoten van koffie, thee en wat lekkers. 

Ben je benieuwd naar de vieringen van Het Blauwe Kind? Wees welkom, op de homepage vindt je de datum van de komende viering.

Bijeenkomst zaterdag 14 oktober 2017
Eigen kwetsbaarheid erkennen en open staan voor nieuwe ervaringen

Op zaterdag 14 oktober 2017 organiseerde Stichting ‘Het Blauwe Kind’ haar eerste netwerkbijeenkomst in Gouda.  Het thema van de bijeenkomst was ‘community  2.0!” Welke randvoorwaarden zijn nodig om het sociale netwerk van mensen met een zeer ernstige verstandelijke beperking te versterken, uit te breiden en te verduurzamen?’ Sprekers waren Gustaaf Bos en Elisa Zwaan. 

Gustaaf promoveerde in 2016 op het thema omgekeerde integratie. Zijn onderzoek richtte zich op de (inter)persoonlijke condities die processen van sociale integratie tussen mensen met en zonder verstandelijke beperking bevorderen of belemmeren. Eén van de conclusies uit het onderzoek was dat mensen pas bereid zullen zijn om in de omgang met personen met een zeer ernstige verstandelijke beperking meer ruimte te maken voor de ongemakkelijke verschillen, als zij erkennen dat dit ongemak alles te maken heeft met eigen opvattingen, ervaringen, sterke kanten en kwetsbaarheid. Mensen hebben angst  voor ‘lastig’ gedrag en hebben de neiging om dit te ontwijken. Het is belangrijk om hierover in gesprek te gaan en mensen tools te geven om de verbinding te maken. De rol van de begeleider is hierbij essentieel. Hij of zij moet opstaan om de persoon met een verstandelijke beperking nieuwe ervaringen op te laten doen (soms buiten de kaders van alle procedures en protocollen). Een begeleider voelt zich al snel verantwoordelijk om de omgeving te beschermen voor  het ‘lastige’ gedrag (onverwachtse reacties en handelingen), maar ontneemt daarmee soms de ruimte voor beide partijen om contact te maken. 

Elisa benadrukte de waarde van dit contact. Zij woonde een jaar lang met 5 personen met een zeer ernstige verstandelijke beperking samen in woongemeenschap L’Arche in Frankrijk, opgericht door Jean Vanier in 1964. Niet alleen  haar visie op mensen met een ernstige verstandelijke beperking door dit samenleven,  er ontstonden hechte vriendschapsbanden. Door middel van verhalen, foto’s en korte videofragmenten gaf zij een kijkje in haar ervaringen.