Over ons


Jonna

 

Missie en visie

‘De antropologie waarnaar wij willen streven om te ontwikkelen is een antropologie met het doel universeel te zijn. Vanuit een gemeenschap waarin wij goed zorgen voor mensen met een verstandelijke beperking naar een gemeenschap waarin wij het leven met elkaar vieren’.

Onze stichting zet zich in voor de omgekeerde integratie van mensen met een zeer ernstig verstandelijke beperking en richt zich daarbij op drie pijlers:

  1. Het bevorderen van de emancipatie en zichtbaarheid van mensen met een ernstig verstandelijke beperking door middel van lezingen, cursussen en onderzoek.
  2. Het organiseren van netwerkbijeenkomsten voor familieleden, vrienden, verzorgers en/of andere betrokkenen van mensen met een ernstig verstandelijke beperking.
  3. Het ontwikkelen van een uniek wooninitiatief voor mensen met een ernstig verstandelijke beperking, waarbij integratie en participatie centraal staan.

Bestuur

  • drs. C.M. de Graaf – voorzitter
  • mr. L.P.M. Otterspeer-Uijterwijk – secretaris
  • dhr. G.E. Schetselaar – penningmeester
  • dhr. H.R. Langeveld