Oorsprong naam


In 1991 werd het logeerhuis voor kinderen met een handicap geopend. Een buitengewoon initiatief was gerealiseerd om ouders af te toe een “vrije” dag te kunnen bezorgen. Als ouders van Jonna vulden wij de lijst met voorkeursdata in en wachtten op een plaatsing van onze dochter. Helaas, de plaatsen waren al vergeven. We deden een nieuwe poging, maar het resultaat bleef hetzelfde. We deden navraag of het aan onze voorkeursdata lag. Nee, daar lag het niet aan. Gewoon nog eens proberen. We besloten elke mogelijke datum te aanvaarden. “Af en toe mogelijk”, was het antwoord.

De logeermogelijkheid werd na enige tijd geƫvalueerd en bleek een groot succes. Velen maakten gebruik van deze nieuwe mogelijkheid. Dit gold echter niet voor iedereen, zoals duidelijk werd uit de klacht van een moeder. Ze vond dat er zo weinig plaatsingsmogelijkheden waren, terwijl ze toch begrepen had dat het zou gaan om een regelmatig gebruik. Zelfs als ze haar voorkeur op de eerste van de maand om 1 minuut over 12 in de brievenbus van het logeerhuis deponeerde, kwam ze nog niet aan de beurt. Terwijl andere ouders soms een dag van tevoren opbelden en zelfs dan hun aanvraag nog gehonoreerd zagen. Het locatiehoofd kon voor deze ongelijke behandeling geen verklaring geven.

Later vond ik zelf per toeval die verklaring op de overloop van het logeerhuis. Daar hing een planbord aan de wand met allemaal verschillende gekleurde kaartjes. In het voorbij gaan stelde ik de vraag naar de betekenis van de verschillende kleuren. Het antwoord was onthutsend: het planbord gaf in kleur het vermogen weer van clienten. Kleur betekenissen met de vertaalslag van rood naar blauw. Rood voor zelfredzaam. Acht clienten sierden het planbord die dag: drie rood, twee oranje, twee groen en een blauw. “Welke kleur heeft Jonna?”, vroeg ik. “Jonna is blauw”.

Af en toe kom ik een ouder tegen. In het gesprek ontdek ik dat haar kind ook “planbordblauw” is. We wisselen even ervaringen uit en gaan weer verder. De verhalen blijven hetzelfde.

C.M. de Graaf
Moeder van een dochter met een handicap
Filosofe / ethica