Essays


In het volgende essay wordt beschouwd wat ethisch gezien de betekenis is van een verstoorde interactie tussen mensen met een verstandelijke handicap en hun opvoeders of begeleiders:

“Mens tussen mensen – De ethische betekenis van transactie tussen mensen met een verstandelijke handicap en hun omgeving”, 2009, drs. C.M. de Graaf, Filosofie / Orthopedagogiek

Nederlands: Mens tussen mensenĀ 
English: People between peopleĀ